• 2019年
  1.Xu D, Li X, Shao F, Lv G, Lv H, Lee J, Qian X, Wang Z, Xia Y, Du L, Zheng Y...
  发表时间:2020年3月19日    浏览:329
 • 2018年
  1.Vessel-on-a-chip with Hydrogel based Microfluidics. Small. 2018 Nov; 14(45)...
  发表时间:2020年3月19日    浏览:246
 • 2017年
  李学坤 1.Li X#, Yao B, Chen L, Kang Y, Li Y, Cheng Y, Li L, Lin L, Wang Z...
  发表时间:2020年3月19日    浏览:162
 • 2016年
  梁平 Liang P*#, Sallam K*, Wu H*, Li Y, Itzhaki I, Garg P, Zhang Y, Vermgli...
  发表时间:2020年3月19日    浏览:166
 • 2015年
  李学坤 Zhang P, Zhang L, Zhu L, Chen F, Zhou S, Tian T, Zhang Y, Jiang X, Li...
  发表时间:2020年3月19日    浏览:143
 • 2014年
  刘鹏渊 Kelly LM#, Barila G#, Liu P#, Evdokimova VN, Trivedi S, Panebianco F,...
  发表时间:2020年3月19日    浏览:128
始页上页[1][2]下页末页
浙江大学转化医学研究院
联系地址:杭州市江干区凯旋路268号 浙江大学华家池校区中心大楼北楼
联系电话:0571-86971812 / 0571-88981576

微信公众号