Zhimin (James) Lu, M.D., Ph.D
Professor, Kuancheng Wang Distinguished Chair

  Linyu Lu, Ph.D
 Professor  
 Assistant Dean

Ben Wang, Ph.D
 Professor  
 Assistant Dean
Institute of Translational Medicine, Zhejiang University
Address: 268 Kaixuan Road, Shangcheng District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Tel: 0571-86971812 / 0571-88981576

Wechat Public