Zhimin (James) Lu, M.D., Ph.D
Professor, Kuancheng Wang Distinguished Chair

  Linyu Lu, Ph.D
 Professor  
 Assistant Dean

Ben Wang, Ph.D
Vice professor
 Assistant Dean

                                                                                                      

Institute of Translational Medicine, Zhejiang University
Address268 Kaixuan Road, Shangcheng District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Tel0571-86971812 / 0571-88981576

Wechat Public