Address:268 Kaixuan Road, Shangcheng District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Telephone:0571-86971812

Postcode:310029

 
Institute of Translational Medicine, Zhejiang University
Address:268 Kaixuan Road, Shangcheng District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Tel:0571-86971812 / 0571-88981576

Wechat Public