Zhimin (James) Lu Laboratory
Zhimin (James) Lu
Professor, Kuancheng Wang Distinguished Chair
Foreign member of Academia Europaea
Research Interests:
Cancer metabolism,
Tumorigenesis and tumor progression

Contact us

E-mail

Zhimin Lu: zhiminlu@zju.edu.cn

Dong Guo(Postdoc):guodaye@zju.edu.cn

Shudi Luo(Research Assistant):luoshudi@zju.edu.cn

Institute of Translational Medicine, Zhejiang University
Address268 Kaixuan Road, Shangcheng District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Tel0571-86971812 / 0571-88981576

Wechat Public